Vill du mäta kundupplevelsen för bättre och mer träffsäker kundkommunikation?

Vi hjälper er att förstå era kunder bättre. Hur de upplever och engageras av er kommunikation. R2B™ varumärkestracking innehåller tracking och analys (t ex kvartalsvis) av kundkommunikation och kundupplevelse (CX). 

Ni får konkreta besked om vad det är i kundkommunikationen som bygger kundvärde över tid. - Och omvänt vad som gör att kommunikationen inte når ända fram.

Modellen är unik i sitt slag i form av att mätningen utgår från era befintliga och aktiva kunder.

 • Vilken är effekten av en förändring i kommunikationen?

 • Vilken är effekten av kommunikationen över tid?

 • Vilken är effekten för olika segment/kundgrupper?

Resultatet av undersökningen används för benchmarking och vägledning för att vässa kommunikationen och kundernas relation till ert varumärke.

 
 
 
iStock_86602055_SMALL.jpg
 
 

Varumärkestracking - R2B™

R2B™ är ett specialkoncept för mätning och varumärkestracking direkt på kundnivå.

R2B™ följer vad kunderna uppfattar som relevant respektive intressant – och kan framförallt koppla kommunikationsinsatserna direkt till effekter och affärsutfall.

För dig som jobbar med:

 • B2C (Business to Consumer)

 • Kundutveckling

 • Kundstrategier

 • Kundklubbar

När du behöver värdefull feedback tillbaka till strategi- och kundkommunikationsarbetet.


 
undersokning_varumarkestracking_r2b.jpg
 

Så går det till - era befintliga kunder kontaktas

Undersökningen görs via e-post eller sms med frågor där vi mäter Relevans, Relation, Effekt med hjälp av ett antal specialutformade frågor.

Kontinuitet visar resultat över tid

Initialt gör vi en ”basundersökning” därefter görs den exempelvis kvartalsvis.

Urval och kriterier för kundundersökning

 • Slumpvis urval för att säkerställa kvalitet

 • Motsvarande urval en gång per kvartal

diagram_varumarkestracking_r2b.jpg
 

Leverans - det här får ni

Efter genomförd undersökning får ni dokumentation innehållande:

 • Bakgrund och syfte med undersökningen

 • Beskrivning av urval, genomförande, metod och period

 • Visualiserande polärdiagram som visar helhetsbilden och profilen för urval/grupp

 • Stapeldiagram (heatmaps) som för respektive fråga redovisar utfallet för ingående urval/grupper

 • Summering med key findings

Kontakta oss så kan ni få hjälp att mäta kundupplevelse för effektiv kundkommunikation och ta del av erfarenheter från hur företag använder R2B Varumärkestracking för att behålla och utveckla kunder, tjänster och produkter.