Vilket vinstbidrag levererar dina kampanjer egentligen?

Genom att löpande mäta och analysera dina kampanjer och vara-pris-erbjudanden får du värdefulla insikter om hur de faktiskt levererar och bidrar till din marginal. En kampanj kan generera ett bra försäljningslyft, men gå minus om man tar hänsyn till andra faktorer. Faktum är att nästan hälften av alla priskampanjer inom exempelvis dagligvaruhandeln drabbar bruttovinstmarginalen negativt.

 
 
iStock-1033163604.jpg
 
 

True Lift - Identifiering av vinstdrivande kampanjer med AI

Nästan alla branscher arbetar med kampanjer och så kallade ”vara-pris-erbjudanden”, dvs ett erbjudande på en eller flera varor till lågt pris som driver in kunder till butik eller hemsida i syfte att sälja det övriga sortimentet till en bättre marginal.

Utmaningen är att identifiera vilka vara-pris-erbjudanden som verkligen driver rätt trafik och merförsäljning. Erbjudanden som bara lockar rabattjägare eller som medför att kunderna bunkrar, kan indirekt generera framtida försäljningstapp som minskar bruttomarginalen.

Med smarta algoritmer och AI kan vi enkelt och snabbt utvärdera olika erbjudandens effekt på vinsten, oavsett om du har tio eller tusentals olika priskampanjer under samma period.

 


 
iStock-1002049972.jpg
 

Så går det till

Vi hjälper till med att sätta upp en interaktiv modell för att initialt kunna utvärdera dina priskampanjer. Vad blev egentligen nettobidraget om man reducerar försäljningen med normalförsäljning, varukostnad, kannibalisering och bunkring och lägger till eventuella kampanjbidrag och halo-effekter inom kategorin?

Modellen hämtar historisk data från minst två år avseende kampanjer, artiklar och försäljning på detaljerad kvittonivå. Normalförsäljning och priskampanjer på enskilda varor identifieras och beräknas automatiskt.

Extra kraftfull blir modellen då man kan simulera framtida initiativ och direkt få en indikation på om ett vara-pris-erbjudande kommer bidra positivt eller om det är bättre att avstå.   

Modellen kan gradvis utökas för att även beräkna kampanjeffektivitet på kund eller kundsegmentsnivå.

iStock-504376094.jpg
 

Leverans – det här får ni

Vår leverans omfattar

  • Inhämtning och import av historisk data. Automatisk exekvering av beräkningsalgoritmer och efterföljande modellering.

  • Interaktiv modell för historisk vinstuppföljning och simulering av planerade priskampanjer.

Modellen och de tillämpade algoritmerna är baserade på den senaste forskningen med kraftfull beräkningskapacitet.