Fastnar ni i det operativa arbetet kring er digitala kommunikation?

Många marknadsavdelningar får allt mer att göra i takt med att nya system, kanaler och möjligheter växer fram. Kraven på intern hantering och exekvering ökar i takt med att system gör det möjligt att hantera det mesta själv utan inblandning av dyra konsulter. Ofta resulterar detta i att fokus på marknadsavdelningen flyttas från en strategisk och taktisk nivå till en kortsiktig operativ organisation som försöker göra det mesta själv.

 
 
iStock-1027533352.jpg
 
 

Produktion

En effektiv och mervärdesskapande produktion omfattar ett flertal steg. När en kampanjidé skall genomföras krävs bland annat strategisk höjd, målgruppsanalys, kanalkompetens, copy, design och en test- och utvärderingsstrategi. Det är lätt att hamna i fällan att bara producera utan eftertanke – digital distribution är billig och kostnaden i form av missnöjda mottagare som upplever irrelevanta budskap är sällan synlig på kort sikt.

 


 
iStock-504376094.jpg
 

Så går det till

Utifrån dina behov assisterar vi dig med de områden där du inte hinner med eller inte räcker till.

Du kanske behöver ett bollplank för att optimera en kampanjidé för epost, samtal eller SMS? Eller sätta ihop utskick, exekvera och följa upp vilken effekt kampanjen fick på målgrupp jämfört med kontrollgrupp?

Vi har arbetat med effektiva digitala kanaler i över 20 år och vågar påstå att du kommer bli förvånad över att du kan få ut så mycket mer av dina kampanjer och kunskap om dina mottagare än tidigare. Oavsett vilket system du arbetar i. Det är inte system som gör skillnad, lika litet som en dyr golfklubba är för den som inte är expert.

iStock-511069682.jpg
 

Leverans – det här får ni

Vår leverans kan omfatta alla eller delar av följande moment beroende på behov:

  • Bollplank och optimeringsförslag på en kampanjidé utifrån tänkt målgrupp.

  • Testupplägg inför exekvering.

  • Framtagande av målgruppsurval med kontrollgrupper.

  • Framtagande av enheter - copy, design och dynamiskt innehåll baserat på målgrupp och relevans.

  • Genomförande av tester och efterföljande skarpa utskick med löpande mätning.

  • Efteranalyser av effekt och måluppfyllnad. Rapport med insikter och förbättringspotentialer för kommande kampanjer.