Hur skapar man en omtänksam kunddialog som bygger kundlojalitet?

Genom att genomlysa sin verksamhet ur ett kundperspektiv kan man ofta identifiera ett antal kundinteraktioner som är viktiga att hantera rätt i syfte att skapa en livslång relation till kund och maximera livstidsvärdet. Det kan vara allt ifrån att göra ett gott första intryck på en ny kund eller rädda en kund som riskerar att lämna dig. Genom olika typer av process- och kommunikationsautomatiseringar skapar man utmärkta förutsättningar för en personlig och omtänksam kundupplevelse utan att behöva anställa fler när kundstocken växer.

 
 
iStock-607881046.jpg
 
 

Processkartläggning

En förutsättning för du ska kunna automatisera din kundkommunikation behöver man initialt identifiera och kartlägga ett antal kundprocesser som är viktiga ur ett kund- och lojalitetsperspektiv under hela kundlivscykeln.

Tillsammans med relevanta medarbetare från er verksamhet kan vi identifiera centrala kundinteraktioner och besluta vad som skall hända när de inträffar.

En välkomstprocess för en helt ny kund kan potentiellt omfatta ett antal händelser och kommunikationssteg som har ett bestämt syfte, mål, kommunikationskanal och ansvarig. När en ny kund genereras skall de olika processtegen genomföras i syfte att skapa en positiv kundupplevelse från start.

På samma sätt kan en process definiera hur man skall identifiera och hantera en kund som börjar minska sina inköp jämfört med tidigare och vidta kommunikativa åtgärder.

 


 
iStock-918531170.jpg
 

Så går det till

En processautomation startar alltid med en processkartläggning. Vi hjälper till med att kartlägga ett antal kundprocesser i workshopform tillsammans med verksamheten.

Resultatet av processkartläggningen mynnar ut i 10-15 kundprocessflöden som utgör ritningar och underlag för potentiell automatisering.

Framtagna processer revideras på ett tidigt stadium mot de system och data som finns tillgängligt. Det är viktigt att tillförlitlig data existerar när man sedan går vidare till automatisering av processerna.

iStock-1074983828.jpg
 

Leverans – det här får ni

Vår leverans omfattar följande delsteg:

  • Insamlande av underlag till workshop: Initiala intervjuer med relevanta anställda och kunder. Övergripande kartläggning av kunddata och system.

  • Workshops för processkartläggning

  • Dokumentation av framtagna processer

  • Presentation av processer och justeringar.

  • Prioritering av processer som skall automatiseras och förutsättningar för detta.

När processkartläggningen är genomförd finns ett underlag för den praktiska processautomationen. Detta omfattar teknisk integration och automation i en kommunikationsplattform. Läs gärna vidare om detta under Genomförande > Integration och Automation.