Känns det ensamt i besluten? Vill du ha ett tryggt och kunnigt bollplank som kan vägleda och rådgiva när det behövs?

Många beslutsfattare och chefer känner sig ensamma i sin arbetsroll och känner att de har svårt att utvecklas. Ofta finns det ingen som kan vara ett bra bollplank kring arbetsuppgifterna utan du är ensam i beslut och agerande. Om du jobbar med Marknadsföring, CRM eller lojalitetsprogram och känner att det är svårt att veta vad som är rätt väg att gå, eller rätt beslut att fatta så har vi på Relation & Brand har jobbat med kundutveckling i 20 år och vet precis hur jobbigt det kan vara. Låt oss hjälpa dig!

 
 
klar.jpg
 
 

Mentorskap

Våra mentorer har mångårig erfarenhet av marknadschefers och lojalitetsprogramansvarigas utmaningar och frågeställningar. När det kommer till kundutveckling finns det inget de inte kan hjälpa till med. Av erfarenhet vet vi att totalkostnaden för ett mentorskap många gånger tjänas in redan från första månaderna: Skälen är bl.a. effektivare och säkrare ”vägledning” och därmed finner du snabbare genvägar och undviker fallgropar. Dessutom kommer redan planerade aktiviteter att genomföras med större effekt, redan under de första månaderna.

 


 
klar2.jpg
 

Så går det till

Mentorn finns på plats mellan 09-12 eller 13-16 en dag varannan vecka och agerar då som kommunikationsexpert och kan handleda och stötta marknadsavdelningen. Ni har också alltid tillgång till Mentorn som bollplank via telefon eller e-post för mindre operativa frågor.

Ett exempel på hur en Mentorsession kan se ut:

 • Genomgång och summering av aktuella projektuppgifter (processer, aktiviteter, selekteringar, mm.)

 • Utvärdering och analys av aktiviteter

 • Praktiska arbetsuppgifter (kampanjplanering, analys, registervård, m.m.)

 • Planering och genomgång av arbetet till nästa mentormöte

 • Diskussion kring genomförande och utformning av olika aktiviteter

klar3.jpg
 

Mentorskapet syftar till att du får/kan

 • En god förståelse för vad som krävs för framgångsrik kundkommunikation

 • Utveckla nya nyckeltal (KPI:er) samt regelbundet följa dessa för att se hur kund-/prospektutvecklingen påverkas av kommunikationen, implementeringen av nya processer, relationsskapande kommunikation, etc.

 • Förståelse för hur marknadsföringsprocesser skall byggas för att undvika oönskade kundflöden (ex. minska kundavhopp) och förstärka önskade flöden

 • Insikt i hur aktiviteter bör utformas för att effektivare skaffa, behålla och utveckla lönsamma kunder

 • Kunskap om hur kommunikationen måste drivas internt och externt för att dels utveckla rätt organisation dels ”få med sig” medarbetare

 • Kontinuerligt stöd i utvecklingen av datorbaserad relationsmarknadsföring