Har du, i alla dina kundmöten, en gemensam syn på kunden?

Det är lättare att sälja något till någon som du vet något om än till någon som du inte vet något om. Bland dina kunder svarar vanligtvis 20–30 % för 70–80 % av ditt resultat. Det kostar dig 6–8 gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla de du har i dag. Med facit i hand borde det vara ett självklart val för alla att satsa mer på de befintliga kunderna, men hur gör man för att lyckas?

Dagens kunder har nya förväntningar och accepterar inte ”one size fits all”. De kräver uppmärksamhet, igenkännande, dialog och skräddarsydda erbjudanden, och vill allt snabbare få hjälp med just sina intresseområden. Det ställer nya krav på dig och ditt företag, men också möjligheter att arbeta annorlunda. Hur hittar man bearbetningsmöjligheter i kunddatabasen? Hur får man nya kundinsikter? Hur skapar man en kundutvecklingsstrategi och hur sätter man kommunikationen i system?

Framgångsfaktorer för en kundutvecklingsstrategi

För att fullt ut lyckas med en kundutvecklingsstrategi måste vi ta fram en genomtänkt övergripande strategi som omfattar frågor som målsättningar, kundnytta, regelverk, kunddata och kunddialoger.

Fokusområden

De områden som vi måste ha koll på är:

 • Hur kan vi rekrytera nya kunder?

 • Hur gör vi för att behålla dem så länge som möjligt?

 • Hur kan vi utveckla dem, så att de ökar/breddar sina engagemang?

 • Hur kan vi skapa Ambassadörer av dina bästa kunder så att de är till hjälp för oss i arbetet med att rekrytera nya kunder?

 • Hur kan vi återvinna de kunder som har valt att lämna?

 
 
 
iStock-1062562640.jpg
 
 

Kundutvecklingsstrategi

Med hjälp av en kundutvecklingsstrategi ska alla kundmöten som du har, ge en gemensam syn på kunden. Denna kunskap ska användas till att ge kunderna bättre lösningar. Ju bättre lösningar du ger kunden, desto större sannolikhet att kunden väljer dig där det idag och i framtiden finns alternativ. Ett alternativ är inte alltid mellan en konkurrent och dig. Det kan lika gärna vara mellan ditt varumärke och att överhuvudtaget inte konsumera en tjänst eller vara.

För dig som jobbar med:

 • B2C (Business to Consumer) och B2B (Business to Business)

 • Kundutveckling

 • Kundstrategier

 • Kundklubbar/lojalitetsprogram

 


 
iStock-1051337150.jpg
 

Så går det till

 • Nulägesanalys genom att titta på er kunddata, intervjuer /fokusgrupper med personal och kunder.

 • Varumärkestracking (R2B) för att se hur kunderna upplever den kommunikation man får som kund.

 • Ett antal workshops tillsammans med er, för att ta fram en strategi och utveckla ett koncept för ert kundutvecklingsprogram.

diagram_varumarkestracking_r2b.jpg
 

Leverans - det här får ni

 • Regelverk för ert kundutvecklingsprogram.

 • Regelverket ska tydligt ge oss svar på för vem och varför och vad ska de känna som kund hos er.

 • Regelverket ska kännas logiskt och naturligt för såväl kunder som för den interna organisationen.

 • Regelverket ska vara enkelt att omsätta till kommunikation och infrastruktur. Med kommunikation menar vi allt som är bärare av varumärket och infrastruktur är att IT, logistik och administration tillsammans ska skapa rätt upplevelse för kunden.

 • Summering med key findings

Kontakta oss så kan får du veta hur vi kan hjälpa dig med att ta fram en kundutvecklingsstrategi eller om du behöver revidera den ni har idag.