Tjänster - Kundstrategi & Koncept

När du behöver stöd och hjälp med kundutveckling. Vi erbjuder tjänster utifrån era behov och var ni står idag. Tillsammans ser vi till att du gör de rätta valen inför framtiden.


 
 
 
15.jpg

Kundutvecklingsstrategi

Det är lättare att sälja något till någon som du vet något om än till någon som du inte vet något om. Bland dina kunder svarar vanligtvis 20–30 % för 70–80 % av ditt resultat. Det kostar dig 6–8 gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla de du har i dag. Med facit i hand borde det vara ett självklart val för alla att satsa mer på de befintliga kunderna, men hur gör man för att lyckas?

Dagens kunder har nya förväntningar och accepterar inte ”one size fits all”. De kräver uppmärksamhet, igenkännande, dialog och skräddarsydda erbjudanden, och vill allt snabbare få hjälp med just sina intresseområden. Det ställer nya krav på dig och ditt företag, men också möjligheter att arbeta annorlunda. Hur hittar man bearbetningsmöjligheter i kunddatabasen? Hur får man nya kundinsikter? Hur skapar man en kundutvecklingsstrategi och hur sätter man kommunikationen i system?

 

 

Mentorskap

Många beslutsfattare och chefer känner sig ensamma i sin arbetsroll och känner att de har svårt att utvecklas. Ofta finns det ingen som kan vara ett bra bollplank kring arbetsuppgifterna utan du är ensam i beslut och agerande. Relation & Brand har jobbat med kundutveckling i 20 år och vet precis hur jobbigt det kan vara. Vi kan hjälpa dig och din organisation genom att ha en handledare och mentor tillgänglig. Vi erbjuder mentorskap inom strategi för kundutveckling, kundklubbar, lojalitetsprogram och nya tekniker som AI.

mentorskap.png

 
16.png

Processautomation

Vi identifierar, tillsammans med er, processer och kommunikation som kan automatiseras. Genom att automatisera och effektivisera processer har man som företag mycket att vinna. Man ökar kvaliteten i det man gör och sparar tid och resurser. Bara genom att automatisera sin kommunikation kan man säkerställ att man kommunicerar rätt. Både när det gäller vad som kommuniceras så väl som när det kommuniceras. Vi kan sedan sätta upp hela flödet i valfritt verktyg.