Insikt, Analys & Data

Vi erbjuder tjänster för när ni behöver stöd och hjälp med kundutveckling där vi utgår från era behov och var ni står idag. Tillsammans ser vi till att du gör de rätta valen inför framtiden.


 
 
 
17.jpg

Varumärkestracking

Den stora utmaningen är att differentiera kommunikationen så att den blir relevant för olika kundgrupper och segment. Nyckeln är att förstå kunderna och deras upplevelse av kommunikationen. För att både nå fram och in – och uppnå önskad kommunikativ och affärsmässig effekt – måste vi kunna följa och förstå hur de tar emot vår kommunikation både rationellt och emotionellt. Relation & Brand har initierat en kommunikations- och varumärkestracking som bygger på modellen R2B™ (Relation to Brand) för att i kundarbetet kunna ge konkreta besked om det i kommunikationen som bygger kundupplevelse och kundvärde över tid.

 

 

Kundklubbsutvärdering (CCX)

Kundklubbsutvärdering (CCX) – Riktade kundinsatser som kundklubbar kräver riktade svar om vilka medlemmar som tycker vad – och som kan kopplas till företagets kunddata och effekter. För att och för att kundklubben ska arbeta rätt behöver vi även veta vilka delar som driver verkligt kundvärde och rätt slags kundupplevelse.

CCX™ är en analys och tracking som ger dig konkreta besked om hur väl kundklubben/kundkonceptet verkligen levererar.

Picture2.png
 

 
11.png

Vinstdrivande kampanjer

Vet du vilka kampanjer som faktiskt lyfter er lönsamhet? Vet du hur de påverkar försäljning av andra varor ur kategorin? Vi analyserar era kampanjer och kan visa den sanna lönsamheten för dessa kampanjer.

Genom att förstå hur varje kampanj påverkar kunders köpbeteenden får du en tydlig översikt över vilka kampanjer som faktiskt fungerar.

 
 

 
 

Effektanalyser

Visualisering av kundernas beteende i form av aktivitet i digital kommunikation, indriv till butik, lönsamhet. Här följer ett axplock av analyser vi kan hjälpa er med:

Analys CLV och Churn – Visar vilket livstidsvärde kundbasen har brutet på nya, tappade och befintliga kunder över minst 2 år. Ger en bild över kundbasens nuläge och förbättringspotential.

Analys Kommunikationsprocesser – Visar löpande vad en automatiserad process ger baserat på satta mål. Ger möjlighet att förbättra effekten och löpande följa upp målsättningar och resultat.

Analys Kunder och Sälj – Dashboard för att löpande visualisera kunder och försäljning. Kan även användas för avancerade kommunikationsurval. Ger övergripande koll på kundbasens egenskaper och beteende.

Analys Leverantörer och kunder – Visar vilka kunder som köper från specifika leverantörer, hur mycket och vad. Ger möjlighet att rikta kommunikation baserat på varumärkespreferens eller promotions.

Analys Köpbeteende – Identifierar köpbeteende på kundnivå. Ger underlag för att segmentera kundbasen och kunna rikta kommunikation mer relevant baserat på beteende.

effektanalyser.png