Vi vann guld!

20190327_193900.jpg

Vi vann ett guld i Guldnyckeln tillsammans med vår kund Bixia i analysklassen för vårt bidrag "När innehållet i elkontakten och kundkontakten är det som gör skillnaden".

Vi är oerhört stolta och glada och förstås tacksamma för att Bixia har förstått vikten av att löpande mäta hur kunderna upplever den kommunikation man får med hjälp av vår varumärkestracking, R2B, och att man hela tiden använder resultatet för att bli mera relevant i sin kommunikation mot olika kundgrupper.

Nedan är sammanfattningen och motiveringen från SWEDMA.

Vinnare Analys och resultat

 GULD – När innehållet i elkontakten och kundkontakten är det som gör skillnaden

Sammanfattning:
Bixia är en ny aktör på en elmarknad med generiska produkter. Det krävs hårt arbete för att göra skillnad med innehållet i elkontakten och kundkontakten.Den stora utmaningen är att differentiera kommunikationen för en produkt som är svår att differentiera i sig. Nyckeln är att förstå kunderna och deras upplevelse av kommunikationen. För att både nå fram och in – och uppnå önskad kommunikativ och affärsmässig effekt – måste man kunna följa och förstå hur de tar emot kommunikationen både rationellt och emotionellt.

För att bli vassare och träffsäkrare i kundkommunikation använder sig Bixia av en metod för mätning och analys av kundkommunikation och kundupplevelse. Den är baserad på svar från verkliga aktiva kunder och återspeglar kunddatabasen och kundsegmenten i den och kopplar direkt till verkliga effekter och affärer på kundnivå.

Motivering:
Att skapa kunskap kring en vardagsprodukt med lågt engagemang är en stor utmaning, likaså att skilja sig från mängden bland en uppsjö konkurrenter. Genom genomtänkt analysarbete, gedigen kunskap om målgruppens drivkrafter samt möjligheten att producera lokalt har vinnaren lyckats identifiera en produkt som driver både försäljning och intresse. Vinnaren är Bixia!

Läs mer om samarbetet med Bixia här