Förbättra kundkommunikation genom ta reda på hur kunderna upplever din nuvarande

 

I en allt mer digitaliserad och datadriven värld ställer konsumenter allt högre krav på skräddarsydd kommunikation. Att kommunicera utifrån behov, beteende och preferenser är idag mer eller mindre en självklarhet för att lyckas tränga igenom bruset och skapa resultat. Det här är kanske inte någonting nytt, men hur gör man för att lyckas med det? Och hur vet man om man har lyckats?

Vår metod kallar vi för “Varumärkestracking”

_DSC3745_Kristofer Samuelsson Photography (002).jpg

Relation & Brand har sett ett ökat behov av att mäta och följa den kommunikativa effekten ur perspektiven relevans, relation och effekt. Metoden bygger på kundundersökningar (en form av tracking) som hjälper dig att utvärdera kvalitet och effekt av din kommunikation över tid. Huvudfokus är intresset och relevansen för företagets kommunikation och attityden till varumärket.

När man kan se hur kommunikationen tas emot i olika kundgrupper, blir det lättare att se hur kommunikationen kan förbättras och vilka möjligheter som finns med differentierad kommunikation.

“Till skillnad från många varumärkesundersökningar, som ofta går ut och undersöker på en väldigt bred kundgrupp, går vår metod ut på att undersöka befintliga kunders upplevelse av varumärke och kommunikation. Vi kan härleda svaren till enskilda kunder och på så vis bearbeta dem på rätt sätt, vilket så småningom visar sig på försäljningsutfallet.”

diagram_varumarkestracking_r2b.jpg

Hur går det till?

Baserat på kunddatabasen och överenskomna parametrar, tar vi fram kundgrupper som vi väljer att fokusera på. Därefter genomför Relation & Brand undersökningar, analyserar och redovisar resultat. Efterhand som utvecklingen följs och utvärderas, blir det mer intressant och givande och skapar goda förutsättningar för en långsiktig relation mellan kund och företag.

Vad leder undersökningen till? 

Metoden är dels ett effektivt verktyg i det löpande arbetet att följa och förbättra effektiviteten i kommunikationen, dels ett strategiskt underlag för att fatta väl underbyggda beslut inför förändringsarbete.


Vill du veta mer om metoden? Kontakta Lars Lindqvist på 070 931 79 65 eller lars.lindqvist@relationbrand.com

Ser din situation annorlunda ut men med behov inom området för CRM och kundutveckling som strategi och förändringsarbete, data och analys, teknik eller kommunikation hjälper vi dig naturligtvis även med det.