Exekvering

 
 

Behöver ni hjälp med det praktiska? Vi realiserar strategier och koncept på de flesta moderna kommunikationsplattformar för maximal nytta.


 
integration-solutions.png
 

Integration & Automation

Manuella processer kostar både tid och pengar. Ofta är felkällorna fler och missar i planering kan orsaka betydande problem i kunddialogen. Genom att automatisera processer och flöden säkerställer man att kommunikation går ut i rätt format och kanal vid rätt tillfälle – oavsett om alla på företaget är på semester!

För att få värde ur sitt data måste man samla det. Utan att ha rätt data på plats blir kommunikationen och processer lidande. Vi kan hjälpa till med integrationen av data så insikter kan nås och strategier kan skapas. 

 

Produktion

Är skapandet av mallar, göra urval och målgrupper och se till att skicka ut information och kommunikation till era kunder något som ni inte har resurser till? Eller behöver ni hjälp med vägledning kring bästa sättet att följa upp era utskick? Vi finns här om ni vill att vi ska sköta helheten eller hjälpa till med delar av produktionen.

produktion.png