Back to All Events

Analysera mer med AI och kundanalysmodeller

Kundbeteende.jpg
tid-adress.jpg

Hur väl känner du dina kunder? Är dina kampanjer lönsamma?
Frukostseminarium den 6 december


 Data finns i mängder men värdet av den uppstår först när den omvandlats till en insikt som hjälper dig förstå och lära känna dina kunder. Den ökade förståelsen för kunderna, gör det enklare att vara relevant och skapa en långsiktig relation, som gynnar er båda.

 Under seminariet beskriver vi hur du på olika sätt skapar större kunskap om din kundbas och hur du kan använda kunskapen för att anpassa din kommunikation för att förflytta och utveckla dina kunder. Vi berör beteendebaserade modeller som Kundflödesanalys med livstidsvärden (CLV), RFM, Köptransaktionsmodeller för segmentering, Prediktiv analys, Varumärkestracking och AI-baserad kampanjanalys.

 Seminariet hålls av Nichlas Spångberg, VD på Relation & Brand, som går igenom några konkreta kundexempel för att belysa hur modellerna fungerar i praktiken.

O.B.S. Ett begränsat antal platser!


Talare

nichlas240_2.png

  

  

Nichlas Spångberg

VD, Relation & brand