Vad levererar din kommunikation egentligen?

Genom att testa, mäta och analysera din kundkommunikation får du löpande värdefulla insikter om hur kommunikationen levererar mot din målsättning. Detta oavsett om målet är att öka den kortsiktiga försäljningen eller skapa långsiktig kundlojalitet och lönsamhet. Om inte din kommunikation berör eller förflyttar kunder är den förmodligen kontraproduktiv och kanske till och med skadar ditt varumärke.

 
 
iStock-1025744816.jpg
 
 

Effektanalys

Nyttan med kommunikation kan definieras som effektanalys. En enskild kampanj kan exempelvis utvärderas i termer av hur mycket merförsäljning kampanjen gav jämfört med normalförsäljning eller en kontrollgrupp som inte utsatts för påverkan.

På längre sikt är det viktigt att utvärdera målgruppens rörlighet och lojalitet jämfört med ett nuläge. Detta kan man göra genom att löpande beräkna kundbasens omsättningshastighet och Customer Lifetime Value (CLV).  

Effektanalys behöver nödvändigtvis inte vara i ekonomiska termer. Det kan också vara andra mått som minskad churn, NPS eller ökad kundnöjdhet.

 


 
iStock-867947492.jpg
 

Så går det till

Vi hjälper till med att sätta upp en interaktiv modell för att initialt kunna testa och utvärdera dina kampanjer.

Modellen hämtar data om målgrupp, kontrollgrupp, kampanj, försäljning eller annan relevant mätdata på individnivå.

Modellen kan gradvis utökas för att även beräkna exempelvis CLV och omsättningshastighet i kundbasen över en längre tidperiod.

Utvärdering av automatiserad kommunikation och processer är en också vanlig påbyggnad. Automatiserad kommunikation kan snabbt bli inaktuell och behöver samma kontinuerliga mätning och utvärdering som en kortsiktig kampanj.

iStock-1134028867.jpg
 

Leverans – det här får ni

Vår leverans omfattar:

  • Kartläggning av datakällor till modellen och validering av data

  • Framtagning och uppsättning av pilotmodell med grundläggande KPIer och insikter för genomgång och ytterligare anpassning.

  • Driftsättning av pilotmodell med löpande hämtning av data.

  • Kvartalsvisa avstämningar med kundinsikter och utvecklingsbehov.