Underbiträden

Relation & Brands nuvarande underbiträden anges i tabellen nedan och Kunden godkänner att Relation & Brand har anlitat sådana underbiträden för att behandla personuppgifter enligt tabellen.
Relation & Brand kommer informera Kunden om sina avsikter att ersätta eller anlita ett nytt underbiträde varpå Kunden har rätt att göra invändningar mot en sådan förändring. Informationen skickas via epost. 


Relation & Brand’s current Sub-processors are stated in the table below and the Customer approves that Relation & Brand has engaged such Sub-processors to process personal data as set out in the table.
Relation & Brand shall inform the Customer of its intentions to replace or engage a new Sub-processor, upon which the Customer will be entitled to object to such a change. The Customer will be notified by email.


Underbiträde

Adress/Address

Tjänst/Service

Plats för behandling/Place of processing


Tele2 Sverige AB

Box 62
164 94 Kista,
Sweden

Server hosting

Sweden and Denmark


Wiraya Solutions AB

Stureplan 4A,
114 35 Stockholm
Sweden

SMS

Germany


SMS-Teknik

Uddarne industriväg 6, 
455 35 Munkedal
Sweden

SMS prefix

Sweden


Podio

Chalfont park house
Gerrards Cross SL9 0DZ
United Kingdom

Project management system

Ireland


Zendesk Inc

1019 Market St
San Fransisco 94103
USA

Customer support system

North Virginia, USA