Vill du få konkreta besked om hur din kundklubb/lojalitetsprogram verkligen levererar?

Riktade kundinsatser som kundklubbar och lojalitetsprogram kräver riktade svar om vilka medlemmar som tycker vad och vad som kan kopplas till företagets kunddata och effekter. För att kundklubben/lojalitetsprogrammet ska leverera behöver vi även veta vilka delar som driver verkligt kundvärde – och rätt slags kundupplevelse.

Ni får konkreta besked om vad det är i kundklubben/lojalitetsprogrammet som bygger kundvärde över tid. - Och omvänt vad som gör att programmet inte når ända fram.

Konceptet CCX™ är unikt i sitt slag genom att mätningen utgår från konkreta, befintliga aktiva medlemmar i kundklubben och ger besked om:

 • Hur skiljer sig kundupplevelsen mellan olika kundgrupper inom klubben?

 • Hur är effekten för olika segment/kundgrupper?

 • Konkret vägledning för att kunna åtgärda och utveckla kundklubben

Resultatet från mätningarna används för benchmarking och vägledning för att genom insikter från CCX-analysen, och även över tid genom CCX-tracking och tidsserier, vässa kundkommunikationen samt kundernas upplevelse av och relationen till kundklubben/lojalitetsprogrammet.

 
 
 
iStock-517665054.jpg
 
 

Customer Concept Experience - CCX™

CCX™ är en analys och tracking som ger dig konkreta besked
om hur väl kundklubben/kundkonceptet verkligen levererar

Syftet med CCX™ är att säkerställa att kundklubben
levererar avsett kundvärde med avsedd effekt för varumärket.

För dig som jobbar med:

 • B2C (Business to Consumer)

 • Kundutveckling

 • Kundstrategier

 • Kundklubbar/lojalitetsprogram


 
iStock-1050228748.jpg
 

Så går det till - era befintliga kunder kontaktas

Undersökningen görs via e-post och/eller sms med frågor där vi mäter kundupplevelsen av kundklubben/lojalitetsprogrammet med hjälp av ett antal specialutformade frågor.

Kontinuitet visar resultat över tid

Initialt gör vi en ”basundersökning” därefter görs den exempelvis kvartalsvis.

Urval och kriterier för kundundersökning

 • Slumpvis urval för att säkerställa kvalitet

 • Motsvarande urval en gång per kvartal

iStock-1167685298.jpg
 

Leverans - det här får ni

Efter genomförd undersökning får ni dokumentation innehållande:

 • Bakgrund och syfte med undersökningen

 • Beskrivning av urval, genomförande, metod och period

 • Visualiserande polärdiagram som visar helhetsbilden och profilen för urval/grupp

 • Stapeldiagram (heatmaps) som för respektive fråga redovisar utfallet för ingående urval/grupper

 • Summering med key findings

Kontakta oss så kan ni få hjälp att mäta hur er kundklubb/lojalitetsprogram levererar och ta del av erfarenheter från hur företag använder Customer Concept Experience - CCX™ för att behålla och utveckla kunder, tjänster och produkter.